Comentarios de lectores/as

Đăng ký bản quyền bảo hộ tác giả

Mr James Nathan (2019-08-29)


Đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp hạn chế rủi ro khi xảy ra tranh chấp. Sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của của tác giả chính thức.Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác
 • .....
Bảo hộ quyền tác giảCác hồ sơ để đăng ký quyền tác giả bao gồm:
 • 02 Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả;
 • 02 bản sao có công chứng giấy CMND của tác giả của tác phẩm;
 • 02 Quyết định giao việc nếu chủ sở hữu đối với quyền tác giả là công ty
 • 02 bản mô tả, tóm tắt chi tiết tác phẩm
 • 02 bản sao ghi thành đĩa tác phẩm
 • Những hồ sơ khác nếu có yêu cầu
Liên hệ với công ty luật của chúng tôi sẽ được cung cấp các dịch vụ:
 • Tư vấn pháp lý cho khách hàng liên quan đến bảo hộ quyền tác giả
 • Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả
 • Đại diện cho tác giả để giải quyết tranh chấp quyền tác giả
 • Xử lý vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan
Công ty tư vấn luật sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp là tác giả có thể đảm bảo được quyền lợi của mình đối với tác phẩm. Việc đăng ký quyền tác giả là công việc bắt buộc đối với mỗi tác giả với tác phẩm của mình. Đặc biệt, nếu có xảy ra tranh chấp quyền tác giả thì cần phải có luật sư để đảm bảo quyền lợi của mình. http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=51&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eredsea%2Egov%2Eeg%2Ftaliano%2FLists%2FLista%2520dei%2520reclami%2FAllItems%2Easpx http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/besyo/user/viewPublicProfile/12520 http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=799&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpx https://www.linkedin.com/pulse/những-thủ-tục-khi-thành-lập-doanh-nghiệp-dhtax-rules

https://tawk.to/thanhlapcongty

https://genius.com/Dhlaw-tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-mien-phi-annotated https://www.viki.com/users/thanhlapdoanhnghiep https://archive.org/details/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Respuestas

Re: Đăng ký bản quyền bảo hộ tác giả

kathleenr keaton (2019-09-06)

thank for somuchLicencia Creative Commons
Los trabajos publicados en esta revista están bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.5 Argentina.

 

Información, cultura y sociedad. ISSN 1851-1740. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (ics@filo.uba.ar / inibi@filo.uba.ar /http://inibi.institutos.filo.uba.ar/), Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Puán 480 - Piso 4 Of. 8 (C1406CQJ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina